Top 10 błędów prawnych małych i średnich firm oraz startupów.

Updated: May 5, 2020

Szacuje się, że aż 9 na 10 start-up’ów okazuje się przedsiębiorczą porażką. Czynników może być wiele: brak rozpoznania rynku, kosztowny próg wejścia na rynek, problemy z płynnością finansową czy problemy prawno-organizacyjne. Czy masz małą firmę, czy salon fryzjersko-kosmetyczny, prawo obowiązuje każdego.Mając świadomość barier i potrzeb branży startupowej, ważne jest inwestowanie w edukację, która może dostarczyć narzędzi, informacji i wskazówek, a tym samym zminimalizować ewentualne niepowodzenia.


Spora część problemów w działalności startupowej czy małego biznesu to błędy prawne, wynikające z niewiedzy lub z braku środków na zapewnienie sobie bezpieczeństwa prawnego.


Top 10 błędów prawnych każdej małej i średniej firmy oraz startupów.


1. Brak procedur i polityk w zakresie RODO


Po wejściu w życie RODO zgłoszenia naruszenia danych osobowych sypią się jak z rękawa. W Polsce ich liczba sięgnęła 7478 od 25 maja 2018 r. (gdy weszło w życie RODO) do stycznia 2020 r. - według raportu DLA Piper. Tylko w minionym roku (od 28 stycznia 2019 r.) odnotowano 5278 zgłoszeń, czyli ich liczba rośnie (2,2 tys. w okresie maj 2018 - styczeń 2019). Daje to średnią 14-15 skarg dziennie. Brak odpowiednich procedur związanych z RODO w firmie może pociągać wiele skutków prawnych. Każdy rekord osobowy w firmie musi być legalny, tzn. trzeba mieć zgodę na jego przetwarzanie. Wiele firm nie pamięta o tym i nie jest w stanie udowodnić skąd dany rekord personalny jest w ich bazie. Najważniejsze dokumenty to polityka prywatności, rejestr zdarzeń oraz regulaminy.


2. „Handshake Deals” i Umowy ustne


Wiele firm popełnia błąd w postaci niezawierania umów pisemnych z partnerami; jest to oparte na zaufaniu i wielu przypadkach powoduje lawinę problemów. Umowa ustna jest w polskim prawie respektowana, natomiast gdy przyjdzie sytuacja konfliktowa trudno jest udowodnić rację którejś ze stron. Jednym z ważniejszych dokumentów jest zatem NDA czyli “non-disclosure agreement”. Jest to zabezpieczenie interesów firmy, z którego należy korzystać dzieląc się własnością intelektualną.


3. Umowy z pracownikami / zleceniobiorcami


Na początkowym etapie rozwoju firmy, jej założyciele chcą aby ich produkt lub usługa była jak najszybciej sprzedawana. Zatrudnianie pracowników jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Brak odpowiedniej umowy, która reguluje typ zatrudnienia, opisuje regulaminy i klauzule dotyczące praw autorskich czy poufności, sprawia, że interesy firmy mogą być niedostatecznie zabezpieczone.


4. Brak właściwej polityki własności intelektualnej