Jak wdrożyć transformację cyfrową w Twojej firmie?

Transformacja cyfrowa to zmiana kulturowa, organizacyjna i operacyjna organizacji, przemysłu lub ekosystemu poprzez inteligentną integrację technologii cyfrowych, procesów i kompetencji na wszystkich poziomach i funkcjach w sposób etapowy. Cyfrowa transformacja (DX lub DT) wykorzystuje technologie do tworzenia wartości dla różnych interesariuszy (klientów w najszerszym możliwym znaczeniu), innowacji i nabywania możliwości szybkiego dostosowania się do zmieniających się okoliczności.


W niektórych krajach, takich jak Japonia, transformacja cyfrowa ma nawet wpływ na wszystkie aspekty życia dzięki krajowej inicjatywie Society 5.0 (która ma pewne podobieństwa z wizją Przemysłu 4.0 dotyczącą transformacji przemysłowej).


Cyfrowa transformacja to głęboka transformacja działalności, procesów, kompetencji i modeli biznesowych i organizacyjnych w celu pełnego wykorzystania zmian i możliwości kombinacji technologii cyfrowych oraz ich przyspieszającego wpływu w społeczeństwie w sposób strategiczny i priorytetowy, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych zmian .


Transformacja cyfrowa obejmuje ogromną liczbę procesów, interakcji, transakcji, zmian technologicznych, zmian, czynników wewnętrznych i zewnętrznych, branż, interesariuszy i tak dalej. Dlatego podczas czytania porad dotyczących transformacji cyfrowej lub czytania raportów i prognoz należy o tym pamiętać. Chociaż w organizacjach na całym świecie występują wspólne wyzwania, cele i cechy, istnieją również ogromne różnice w zależności od branży, regionu i organizacji. Co może mieć sens w jednym regionie, nie musi mieć sensu w innym, nawet jeśli spojrzymy tylko na otoczenie regulacyjne.

Dane przedstawione przez Forbes.com nie pozostawiają złudzeń:


70% firm albo stosuje strategię transformacji cyfrowej, albo nad nią pracuje. 21% firm uważa, że ​​zakończyły już cyfrową transformację. 40% wszystkich wydatków na technologię w 2019 r. Zostanie przeznaczonych na transformację cyfrową. W 2019 r. firmy wydadzą ponad 2 miliardy dolarów na transformację cyfrową. Większość transformacji cyfrowych jest napędzana możliwościami wzrostu, a następnie zwiększoną presją konkurencyjną i nowymi standardami regulacyjnymi. Szefowie największych firm twierdzą, że najważniejszymi korzyściami transformacji cyfrowej są poprawa wydajności operacyjnej (40%), krótszy czas wprowadzania na rynek (36%) i zdolność do spełnienia oczekiwań klientów (35%). 60% firm, które przeszły transformację cyfrową, stworzyło nowe modele biznesowe. 55% startupów przyjęło cyfrową strategię biznesową, w porównaniu do 38% tradycyjnych firm. 40% wszystkich wydatków na technologię w 2019 r. zostało przeznaczonych na transformację cyfrową.Napisz, a pomożemy Ci przeprowadzić transformacje cyfrową w Twojej firmie.