• Marcin

Jak COVID-19 wpływa na globalny rynek pracy i proces rekrutacji.

COVID-19 rozprzestrzenia się nadal na świecie. Wiele organizacji, jak również Państw, podejmuje środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.


Oprócz dbałości o obecnych pracowników zatrudnionych w firmach, wiele organizacji staje przed trudnym zadaniem mającym na celu chronić również swoich potencjalnych pracowników. Choćby poprzez wprowadzanie specjalnych zasad dotyczących procesu rekrutacji.


Według Joe Caccavale z Applied: „Koronawirus bez wątpienia będzie miał znaczący wpływ na osoby poszukujące pracy, ponieważ inne organizacje stosują bardzo restrykcyjne środki bezpieczeństwa w procesie rekrutacji, mające na celu przede wszystkim ochronę swoich pracowników.”


Jak epidemia wpływa na rynek pracy w Polsce?


Koronawirus wyraźnie wpływa na sytuację gospodarczą w Polsce, znacząco pogłębiając obserwowane od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze. Epidemia będzie miała w najbliższych miesiącach wyraźny wpływ na statystyki zatrudnienia w Polsce. W największym stopniu i najszybciej kryzys pojawi się w branżach, które dosięgły restrykcje wprowadzane przez poszczególne kraje. Możemy tutaj mówić o: turystyce, transporcie pasażerskim, gastronomii, sektorze rozrywkowym. Trudno oczekiwać szybkiego „odbicia od dna kryzysu” w tych branżach.


Niezależnie od pomocy Państwa, która zdaniem wielu jest niewystarczająca, pojawia się pytanie – co dalej?


Z dnia na dzień przybywa osób zarażonych koronawirusem. Polska musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Te wyzwania stoją także przed firmami. Chodzi nie tylko o zmiany w sposobie pracy, ochronie pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie, ale i spojrzeniu na nowo na proces rekrutacji.


Spotykanie się z kandydatami jest w obliczu epidemii niebezpieczne. Firmy zmieniają więc podejście do rekrutacji, bo całkowicie z niej zrezygnować po prostu się nie da. Choć wiele branż przechodzi kryzys związany z epidemią, są takie, które potrzebują teraz rąk do pracy.

Najbliższe tygodnie będą dla branży rekrutacyjnej wielkim wyzwaniem. Aby ten biznes mógł sprawnie funkcjonować trzeba będzie dokonać licznych zmian.


Musimy ze szczególną uwagą odnieść się do obecnej sytuacji, tj. dbać o higienę i komfort pracy, jak również minimalizować ryzyko poprzez ograniczanie sytuacji, które grożą zakażeniem. Epidemia to czas, który wymusza na nas zmiany w życiu zawodowym.


Co należy zrobić w tej sytuacji?


1. Komunikacja video

Jedną z najbardziej znaczących zmian, które firmy wprowadziły w procesie rekrutacji, jest przeniesienie rekrutacji z off do online. Aby zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się wirusa, większość firm kładzie duży nacisk na rozmowy rekrutacyjne, które odbywają się w formie zdalnej, przez komunikatory internetowe.


„Osoby poszukujące pracy powinny być przygotowane do zmian, które wymusiła na nas obecna sytuacja. Rozmowy telefoniczne, rekrutacja w formie wideo przez najbliższy czas stanie się powszechnie przyjętą metodą rekrutacji. Niezależnie czy jest to rekrutacja do lokalnej firmy czy wielkiej korporacji. Wszystko ze względów bezpieczeństwa.”- cytując Brie Weiler Reynolds z FlexJobs.


Większość firm zaprasza na zdalne rozmowy rekrutacyjne korzystając gotowych rozwiązań dostępnych w sieci. Popularnych komunikatorów internetowych jak Skype, Zoom lub Google Hangouts Meet. Niektórzy pracodawcy umożliwiają także przyjście do biura na umówioną rozmowę rekrutacyjną. Wszystko to jednak przy zastosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.


2. Zamrożenie zatrudnienia

Niektóre organizacje całkowicie zamrażają procesy rekrutacyjne. Warto przytoczyć tutaj przykład takich firm jak: TUI, Lufthansa czy SingPost.


Całkowite zaprzestanie zatrudniania na dłuższy czas może mieć jednak negatywny wpływ na biznes. Pracownicy zaś są zaniepokojeni tą sytuacją. Według prognoz Glassdoor perspektywy zatrudnienia w krajach dotkniętych epidemią zaczynają gwałtownie spadać.


3. Opóźnienie zatrudnienia

Innym sposobem, który warty jest rozważenia, staje się opóźnienie procesu rekrutacji. Zamiast całkowicie zaprzestać zatrudniania, niektóre firmy kontynuują rozmowy kwalifikacyjne. Opóźniają jednak moment, w którym to Pracownik rozpocznie swoją faktyczną pracę.


Uważamy, że to najlepsza rzecz, jaką mogą teraz zrobić firmy. Gdy skończy się czas kryzysu, może być już za późno na rekrutację nowych pracowników. Z przykrością powiedzieć można, że nie zabraknie ludzi, który szukać będą zatrudnienia. Lecz czy nie warto przedsięwziąć pewne kroki już teraz, aby za kilka miesięcy być przed konkurencją?


Analityk Brian Sollis uważa, że:

„W tej chwili istnieje niepewność. [Wirus] może potencjalnie wywoływać recesję, ale ma również potencjał, aby za miesiąc zostać całkowicie przepracowanym przez system i pozostać jedynie wspomnieniem w naszej pamięci”.


Zwróćmy jednak uwagę, że kontakt interpersonalny to nadal priorytet zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Czynnik którego nie jesteśmy w stanie wyeliminować. W aktualnej sytuacji nie widać, aby wskaźnik dynamiki rekrutacji znacząco spadł.


Dalsze przewidywania


Możemy wręcz wysnuć tezę, że dynamika procesów rekrutacyjnych znacząco wzrośnie.


W związku z zaistniałą sytuacją, wiele firm zmuszonych jest redukować koszty, tam gdzie jest to możliwe. Aktualnie ze względu na brak wystarczającej pomocy ze strony Państwa, wiele firm decyduje się na drastyczne, lecz potrzebne dla nich, kroki związane ze zwolnieniami. Wszystko po to by jakoś przetrwać. Najczęściej ta sytuacja dosięga właśnie pracowników i osoby, które zatrudnione były w oparciu o umowy cywilno-prawne, które teraz pozostając bez środków do życia, często w trudnej sytuacji życiowej, stają się ponownie aktywnymi uczestnikami rynku pracy.


Można zaobserwować, że część kandydatów i pracodawców odczuwa duży stres związany z aktualną sytuacją, przez co rezygnuje z rozpoczynania nowych procesów rekrutacyjnych. Chociażby z uwagi na trudność wdrożenia zatrudnionego pracownika do firmy, w której brakuje dużej części zespołu Mogącego pomóc w procesie onboardingu. Jednak odsetek takich sytuacji jest niewielki.


Zastanówmy się czy nie jest to właśnie idealny czas, aby pomyśleć o powiększeniu kapitału swoich zasobów ludzkich, poprzez rekrutacje w branżach, których kryzys jest niestraszny. Będzie to nie tylko wartość dodana dla Waszych firm, ale również nieprzeceniony kapitał, który zainwestuje w przyszłości. Zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów, który na rynku pojawia się coraz więcej.


Jeśli potrzebujesz pomocy z rekrutacją, bądź poszukujesz pracowników, skrojonych na Twoją miarę – odezwij się do nas. Pomożemy!


Źródła:

  • www.techrepublic.com

  • www.pulshr.pl

28 views0 comments