• Marcin

Jak COVID-19 wpływa na globalny rynek pracy i proces rekrutacji.

COVID-19 rozprzestrzenia się nadal na świecie. Wiele organizacji, jak również Państw, podejmuje środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.


Oprócz dbałości o obecnych pracowników zatrudnionych w firmach, wiele organizacji staje przed trudnym zadaniem mającym na celu chronić również swoich potencjalnych pracowników. Choćby poprzez wprowadzanie specjalnych zasad dotyczących procesu rekrutacji.


Według Joe Caccavale z Applied: „Koronawirus bez wątpienia będzie miał znaczący wpływ na osoby poszukujące pracy, ponieważ inne organizacje stosują bardzo restrykcyjne środki bezpieczeństwa w procesie rekrutacji, mające na celu przede wszystkim ochronę swoich pracowników.”


Jak epidemia wpływa na rynek pracy w Polsce?


Koronawirus wyraźnie wpływa na sytuację gospodarczą w Polsce, znacząco pogłębiając obserwowane od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze. Epidemia będzie miała w najbliższych miesiącach wyraźny wpływ na statystyki zatrudnienia w Polsce. W największym stopniu i najszybciej kryzys pojawi się w branżach, które dosięgły restrykcje wprowadzane przez poszczególne kraje. Możemy tutaj mówić o: turystyce, transporcie pasażerskim, gastronomii, sektorze rozrywkowym. Trudno oczekiwać szybkiego „odbicia od dna kryzysu” w tych branżach.


Niezależnie od pomocy Państwa, która zdaniem wielu jest niewystarczająca, pojawia się pytanie – co dalej?


Z dnia na dzień przybywa osób zarażonych koronawirusem. Polska musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Te wyzwania stoją także przed firmami. Chodzi nie tylko o zmiany w sposobie pracy, ochronie pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie, ale i spojrzeniu na nowo na proces rekrutacji.


Spotykanie się z kandydatami jest w obliczu epidemii niebezpieczne. Firmy zmieniają więc podejście do rekrutacji, bo całkowicie z niej zrezygnować po prostu się nie da. Choć wiele branż przechodzi kryzys związany z epidemią, są takie, które potrzebują teraz rąk do pracy.

Najbliższe tygodnie będą dla branży rekrutacyjnej wielkim wyzwaniem. Aby ten biznes mógł sprawnie funkcjonować trzeba będzie dokonać licznych zmian.


Musimy ze szczególną uwagą odnieść się do obecnej sytuacji, tj. dbać o higienę i komfort pracy, jak również minimalizować ryzyko poprzez ograniczanie sytuacji, które grożą zakażeniem. Epidemia to czas, który wymusza na nas zmiany w życiu zawodowym.


Co należy zrobić w tej sytuacji?


1. Komunikacja video

Jedną z najbardziej znaczących zmian, które firmy wprowadziły w procesie rekrutacji, jest przeniesienie rekrutacji z off do online. Aby zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się wirusa, większość firm kładzie duży nacisk na rozmowy rekrutacyjne, które odbywają się w formie zdalnej, przez komunikatory internetowe.


„Osoby poszukujące pracy powinny być przygotowane do zmian, które wymusiła na nas obecna sytuacja. Rozmowy telefoniczne, rekrutacja w formie wideo przez najbliższy czas stanie się powszechnie przyjętą metodą rekrutacji. Niezależnie czy jest to rekrutacja do lokalnej firmy czy wielkiej korporacji. Wszystko ze względów bezpieczeństwa.”- cytując Brie Weiler Reynolds z FlexJobs.


Większość firm zaprasza na zdalne rozmowy rekrutacyjne korzystając gotowych rozwiązań dostępnych w sieci. Popularnych komunikatorów internetowych jak Skype, Zoom lub Google Hangouts Meet. Niektórzy pracodawcy umożliwiają także przyjście do biura na umówioną rozmowę rekrutacyjną. Wszystko to jednak przy zastosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.


2. Zamrożenie zatrudnienia

Niektóre organizacje całkowicie zamrażają procesy rekrutacyjne. Warto przytoczyć tutaj przykład takich firm jak: TUI, Lufthansa czy SingPost.


Całkowite zaprzestanie zatrudniania na dłuższy czas może mieć jednak negatywny wpływ na biznes. Pracownicy zaś są zaniepokojeni tą sytuacją. Według prognoz Glassdoor perspektywy zatrudnienia w krajach dotkniętych epidemią zaczynają gwałtownie spadać.